VILLA PUPA

Mikulov

Mikulov se nachází 24 km jihozápadně od Velkých Bílovic. Město je plné architektonických památek a krásné přírody.

Zámek Mikulov

Někdejší lichtenštejnský a později dietrichštejnský zámek, stojící na výrazném skalním útesu tvoří již několik století nepřehlédnutelnou dominantu Mikulova. Zámek zasáhl v roce 1719 požár a po jeho rekonstrukci se dochovala dodnes jeho tehdejší podoba.

V roce 1945 zámek po ústupu německé armádu do základů vyhořel. Díky spolku mikulovského zámku byl v 50. letech po náročné rekonstrukci opraven.

K nejzajímavějším částem zámku patří zámecká knihovna a sál předků. Nyní je v zámek sídlem regionálního muzea.

 • Otevřeno je od 9:00 do 17:00.
 • Vstupné je 100 Kč, rodinné za 200 Kč.

Historické náměstí

Historické centrum ve své podobě vzniklo v 16. století , přesunem původního náměstí do těsné blízkosti zámku. Během první poloviny 17. stol. zde vyrostla celá řada renesančních domů a mnohé se dochovaly dodnes.

K nejznámějším patří:

 • Sgrafitový dům U Rytířů, který pochází z doby před rokem 1591. Dům je vyzdoben renesančními sgrafity a biblickými a antickými výjevy.
 • Kašna byla na náměstí instalována roku 1700 a tenkrát sloužila jako zdroj vody. Na kašně je alegorická socha Pomony s rohem hojnosti a štítem s rodovým znakem Dietrichštejnů.
 • Sousoší Nejsvětější trojice pochází z let 1723 až 1724, nazývané též jako Morový sloup. Monument stojí na šestiboké stupňovité základně s trojicí toskánských sloupů.
 • Kanovnicé domy nechal František Dietrichštejnský vybudovat pro kanovníky mikulovské kapituly, založené v roce 1625. V roce 1724 byl interiér domu poznamenán požárem, zcela vyhořel a byl přestavěn.

Dietrichsteinská hrobka

Kostel sv. Anny s napodobeninou Svaté chýše z italského Loreta vyrostl v průběhu let 1623-1656 v dolní části mikulovského náměstí. Na jihozápadní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Dietrichštejnů, počátkem 18. století získal dvouvěžové průčelí podle návrhu J. B. Fischer z Erlachu. Celou stavbu značně poškodil zničující požár města v roce 1784 a teprve v polovině 19. století byla přestavěna na hrobku rodiny Dietrichštejnů.

Z dosavadního prozatimního útočiště pod kostelem sv. Václava sem byly přeneseny pozůstatky členů rodu z let 1617-1852.

Církevní památky

K těmto památkám řádíme:

 • Kostel sv. Václava, který stojí na místě původního nejstaršího románského kostela (12. století)
 • Kostel sv. Jana Křtitele, barokní kostel patřící k areálu piaristického gymnázia skrývající nádhernou malířskou výzdobu
 • Křížová cesta na Svatý kopeček patří mezi první poutní místa a je nejstarší křížovou cestou v českých zemích.
 • Pravoslavný chrám sv. Mikuláše je vystavěný v novogotickém slohu a do roku 1945 německým evangelíkům. Po jejich odchodu kostel chátral a až roku 1997 jej odkoupila pravoslavná církev a přeměnila jej na funkční kostel.

Památky židovské komunity

Část Mikulova je od 15. století obydlena židovským obyvatelstvem a postupně se ve městě vyvinulo židovské ghetto.

Mezi židovské památky patří:

 • Židovská čtvrť, která se částečně dochovala i po rozsáhlých demolicích v minulých letech.
 • Synagoga, jediná na Moravě dochovaná synagoga tzv. polského typu pochází v jádře z poloviny 16. století. Její podobu nejvíce pozměnila zásadní přestavba v barokním slohu po požáru roku 1719, která synagoze vtiskla její dnešní podobu. Na přestavbě se podílel tehdejší dietrichštejnský architekt J. Ch. Oedtl, který řídil i přestavbu zámku.
 • Židovský hřbitov vznikal postupně ve třech etapách, nyní se zde nachází kolem 4 000 náhrobků. Nejcennější a zároveň nejnavštěvovanější částí je rabínský vršek s náhrobky mikulovských a moravských zemských rabínů.
 • Mikve – židovská lázeň - středověká mikve se nachází v místech, kde bylo v minulosti Lázeňské náměstí. Židovská lázeň mikve sloužila symbolickému rituálnímu očištění ortodoxních Židů před začátkem šabatu a svátků, u žen navíc po menstruaci, před svatbou a po porodu.

Kozí hrádek

Kozí hrádek patří k jedné ze tří skalnatých dominant města Mikulova. Odedávna se podílel na strategické kontrole cest spojujících Brno s Vídní a tak spoluzabezpečoval náležitou ochranu. Na vrcholu Kozího vrchu byla v 15. století vybudována dvoupatrová dělostřelecká věž s ochozem, prolomená střílnami. Vybudování této věže přispělo ke zlepšení obranné techniky Mikulova, zejména mikulovského hradu (dnešního zámku), který tímto získal velmi dobré obranné schopnosti nejen u nás, ale i v rámci střední Evropy. Dodnes se dochovalo toto pozdně gotické předsunuté opevnění s břitem.

Svatý kopeček

Svatý kopeček je jednou z dalších výrazných přírodních dominant Mikulova. Pro bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů bylo jeho území vyhlášeno v roce 1946 za botanickou rezervaci a roku 1992 přírodní rezervací. Na vrchol Svatého kopečku až k poutnímu kostelu sv. Šebestiána, zvonici a Božímu hrobu vás zavede křížová cesta. Svatý kopeček s nadmořskou výškou 363 m.n m.je jeden z kopců Pavlovských vrchů.

Jeskyně Na Turoldu

Jeskyně Na Turoldu se nachází v přírodní rezervaci vrchu Turold (385 m n.m.), který leží na severním okraji města Mikulova a patří k nejstarším přírodním rezervacím na území dnešní chráněné krajinné oblasti a biosferické rezervaci Pálava.