VILLA PUPA

Valtice

Město Valtice se nachází 8 km za Lednicí směrem k rakouským hranicím, tedy 18 km z Velkých Bílovic. Památky města jsou součástí UNESCA. První zmínky o městě Valtice jsou z roku 1193. Dominantou města je barokní zámek s kaplí a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Valtice se zároveň pyšní označením „hlavní město vína“, kde sídlí Národní vinařské centrum, které provozuje Salon vín ČR.

Zámek Valtice

Státní zámek Valtice patřil Lichtenštejnům, stejně jako zámek Lednice. Lednice byla využívána k rekreaci a Valtický zámek jako rodinný domek. V zámku se nachází asi 100 majestátních místností.

Původně zde stával hrad, který ovšem neměl štěstí v majitelích – jednou byl zděděn 6 dcerami, byl rozdělen mezi 3 rody, až ve 14. století jej zdědila Alžběta, manželka Jana I.

Z Lichtenštejnska, a to byl počátek obrovského panství, které spravoval nejbohatší rod v Česku až do počátku komunismu. Přebudování hradu na zámek vedlo i ke konceptovým změnám i k změnám užívání. Interiéry zámky byly upravovány až do 70. let 19. století.

Jaký měl vliv na zámek majitel, dobový vkus a jiné si lze prohlédnout v zámecké instalaci v 1.patře.

Valtice si za staletí existence užily i nepříjemných chvil. Za husitských válek pomáhali císaři Zikmundovi, tak „kacíři“ na oplátku městečko podpálili a celé Valtice s kostelem i hradem lehly popelem. V období třicetileté války spousta lidí zemřela na mor. Při napoleonských válkách tudy procházela vojska, která drancovala, co se dalo. Během války sloužila část zámku jako tábor nucených prací pro ženy. Jiná část jako sušárna chmele a uvažovalo se i o využití zámku jako továrny. Po druhé světové válce skončil honosný zámek na nějakou dobu jako skladiště. Bylo zdevastováno zámecké divadlo, varhany i zámecká kaple.

  • Otevřeno je od 9:00 do 17:00.
  • Vstupné je 120 Kč, s degustací je to 150 Kč.

Randez-Vous

Lesní zámeček nazývaný též Dianin chrám (bohyně lovu) se nachází asi 3 km severovýchodně od Valtic. Vede k němu cesta, která pokračuje až k Novomlýnským nádržím.

Tento zámeček byl dán vystavěn roku 1812 Janem I. z Lichtenštejnska. Romantický empírový zámeček připomínající vítězný oblouk ve starověkém Římě je výtvorem architekta Josefa Kornhausela. Stavba je vyzdobená mnoha dráždivými sochami. Stavba je poměrně mohutná a má tři poschodí.

  • Otevřeno je od 9:00 do 17:00.
  • Vstupné je 40 Kč.

Kolonáda Reistna

  • Nádherný výhled do okolí z této kolonády můžete vidět každý den kromě pondělí od 10 do 17 hodin.
  • Vstupné 30 Kč.