VILLA PUPA

Lednice

Obec Lednice se nachází 10 km od města Velké Bílovice. Tato obec patří do areálu zvaný lednicko-valtický areál, který byl pro své výjimečné přírodní a kulturně-historické hodnoty zapsán dne 7. prosince 1996 do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Zámek Lednice

Nejzajímavější památkou je Zámek Lednice. První zmínka o této lokalitě pochází z roku 1222. Již v této době stála zde gotická tvrz s dvorcem, kterou v roce 1249 český král Václav I. propůjčil rakouskému šlechtici Sigfriedu Sirotkovi. Koncem 13. století se majiteli celého lednicko-valtického areálu stali Lichtenštejnové, kteří postupem času získali pozemkový majetek na obou stranách moravsko-rakouské hranice. Po porážce stavovského povstání roku 1620 se Lichtenštejnové stali nejbohatším rodem na Moravě, kde ve svém postavení vystřídali Žerotíny. Obrovský půdní fond jim přinášel velké zisky a to jim umožnilo i velkolepé stavební podnikání v Lednici. V 16. století nechal Hartmann II. z Lichtenštejnska tuto středověkou vodní tvrz zbořit a nahradil ji renesančním zámkem. V 17. století byla i tato stavba zbořena a bylo zde vybudováno barokní sídlo s rozlehlou zahradou a monumentální jízdárnou, která se dochovala dodnes. Roku 1815 byl zámek opět upravován a došlo k odstranění jeho předních traktů.

Dnešní vzhled pochází z let 1846-1858, kdy kníže Alois II. z Lichtenštejnska usoudil, Vídeň není vhodné místo pro pořádání letních slavností a nechal Lednici přebudovat na reprezentační sídlo v duchu anglické gotiky. Tato část se dochovala dodnes a lze si tuto část prohlédnout v přízemí zámku, kde jsou k vidění vyřezávané stropy, dřevěné obložení stěn a vybraný mobiliář. V 1. patře jsou k vidění soukromé pokoje Lichtenštenů a v 2. patře pokoje jejich dětí.

  • Otevřeno je zde mimo pondělí od 9:00 do 18.00.
  • Vstupné je od 150 Kč a pro rodiny zvýhodněné vstupné 400 Kč.

Skleník

  • Otevřeno od 9:00 do 17.00
  • Vstupné 60 Kč

Minaret

Se stavbou minaretu se začalo v roce 1797, kdy byla vykopána základová jáma, do níž byla zatlučena spousta dřevěných trámů, aby ani podzemní voda nemohla životnost minaretu ohrozit. Minaret je 59,39 metrů vysoká věž, na jejíž vrcholek vede 302 schodů. Z vyhlídky se můžeme kochat krásou lednického parku, Pálavy, Bílých Karpat, ale dokonce lze spatřit i vrcholek věže Svatoštěpánského dómu ve Vídni.

  • Otevřeno je denně od 9:00 do 17:00.
  • Vstupné je 50 Kč, zvýhodněné rodinné vstupné je 130 Kč.

Janův hrad

Na Janův hrad se lze dopravit na kole, pěšky parkem nebo po asfaltové cestě, nebo po řece Dyji na loďce.

Janův hrad, neboli Janohrad byl za účelem loveckého zámečku postaven v letech 1801 až 1808, tedy v období romantismu jako zřícenina, napodobenina starého, rozpadajícího se hradu.

K vidění jsou zde Rytířské sály a Dámské salonky, jelikož tehdejší doba udávala, že muži a ženy se musí bavit zvlášť. Stavba je tvořena čtyřmi nárožními věžemi, jež jsou ze tří stran spojeny pouze obvodovými zdmi. Na jejich zevní straně pak arkády nesou ochozy, což jsou dlouhé spojovací balkony mezi jednotlivými věžemi. Čtvrtou stranu nádvoří uzavírá vlastní budova zámečku. Ten sloužil jako lovecký, to znamená jako shromaždiště panstva před honem. Uprostřed nádvoří je 7 metrů hluboká studna a vedle leží zbytek napajedla pro koně. Konírna pro koně hostí byla v přízemí severní věže, ve východní pak psinec.

  • Otvírací doba je od 9:00 do 17:00
  • Vstupné je 50 Kč a rodinné vstupné je 130 Kč.