VILLA PUPA

Rezervace

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsme povinni nakládat s osobnímu údaji dle tohoto nařízení. Jako ubytovatel prohlašujeme, že Vaše osobní údaje používáme pouze kvůli zákonné evidenci a neposkytuje je třetím osobám. Údaje jsou uloženy v sídle firmy a není možné, aby je třetí osoba zcizila nebo byly zneužity jakýmkoliv jiným způsobem. Délka uchování dat je 3 roky a poté dojde k jejich skartování.